31.1.21

Hallo!

Rinn sinn tòrr obair air litreachadh agus faclan Cumanta an t-seachdain-sa. Tha sinn air tòrr obair a’ dhèanamh anns na buidhnean againn. Ma tha sibh ag iarraidh barrachd a’ dèanamh aig an taigh, seo na faclan a th’againn a h-uile seachdain.

Clas 4 Homework Term 3

Ann an spòrs, tha sinn a’ cluich Quidditch. Tha sinn ann an ceithir sgiobaidhean agus chuir sinn air doigh ainm, luachan, beathaich, aodach sgoile agus baidse. Dh’obraich sinn ann am buidhnean. Chì sinn dè am buidheann a tha a’ dol a’ buannachadh!

Tha sinn cuideachd ag obair air a bhith a’ leughadh an gleog.

Gaisgeach na Gàidhlig – Broden