25.02.21 C1P

An t-seachdain, thòisich sinn an sgeulachd ur againn – Òireach agus na Trì Mathain agus chruthaich sinn ceistean ‘carson’ ma dheidhinn. Carson a bha Òireach a’ coiseachd a’ steach dhan taigh, ag ithe brochan, a’ suidhe san t-seithear agus a’ cadal anns an leabaidh?  Carson gu dearbh?  Tha c1P den bheachd gu bheil i gòrach, Òireach gòrach!

A bharrachd air a sin rinn sinn sgilean co-òrdanachadh sùil/làmh le Mgr Angell ann an spòrs, thòisich sinn cuspair ùr againn air ‘Ar Bodhaig’ agus rinn sinn na fuaimean u agus ù. Chuir sinn crìoch air co-chothromachd le bhith a’ cruthachadh pàtrain agus a’ peantadh dealain-dè.

Abair seachdain trang!

We’ve been awfully busy this week in C1P, we began our new text Òireach agus na Trì Mathain agus we asked ‘carson’ questions about the text.  We also began our new topic on ‘Ar Bodhaig’.  We finished up our symmetry topic by creating patterns and painting butterflies.  Mr Angell took us for sports where we worked on hand eye co-ordination.  We also learnt the sounds u agus ù.