C1P 18.03.22

B’ e an-diugh an latha mu dheireadh air an sgeulachd Òireach agus na Trì Mathain.  Rinn sinn drama is mhadainn is chuir sinn an sgeulachd air òrdugh.

Tha an clas air crìoch a chuir air na fuaimean singilte a-nis.  Ma tha thu airson barrachd a dhèanamh leis na fuaimean singilte aig an taigh seo bhidio de gach fuaim agus gnìomh; https://www.youtube.com/watch?v=vozcc8uPUVs

Ann am matamataig tha sinn ag obair air a bhith ag aithneachadh àireamhan agus dhan chur an òrdugh bho 0-30.

Today was our last day working on Òireach agus na Trì Mathain.  We performed the story for the class today and placed the story in order.

C1P have completed their single sounds now.  If you’d like to do more work on these at home here is a wee video with them all: https://www.youtube.com/watch?v=vozcc8uPUVs

In maths we are busy recognising numerals, placing 0-30 in order and working on holding numbers in our heads as we count on.