Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine, tha mi an dòchas gu bheil sibh uile gu math. Tha an clas air crìoch a chuir air na fuaimean singilte agus an t-seachdain seo bidh iad ag ionnsachadh a’ chiad sheata de na faclan cumanta. Is iad : mi, mise, is, seo, agus. 

Ma tha thu airson barrachd a dhèanamh leis na fuaimean singilte aig an taigh seo bhidio de gach fuaim agus an gnìomh; https://www.youtube.com/watch?v=vozcc8uPUVs 

Seo bhideothan eile de gach fuaim agus mar a chruthaicheas tu gach fuaim gu ceart; 

Seo bhidio air mar a sgrìobhas sibh na litrichean (part 1) 

Seo bhidio air mar sgrìobhas na litrichean (part 2) 

Seo bhidio air mar a sgrìobhas na litrichean (part 3) 

Tha an clas a’ tòiseachadh sgeulachd ùr an t-seachdain-sa, Mgr Wiggle agus Mgr Waggle. Seo an sgeul ga innse; Mgr Wiggle agus Mgr Waggle 

Ann an àireamhachd ‘s e an àireamh againn den t-seachdain 8. Tha an clas ag obair air dà chruinneachadh a chur ri chèile. 

Ann an slàinte agus sunnd bidh an clas a’ dèanamh barrachd obrach air dèanamh amasan agus a’ coimhead air mar a tha iad air adhartas a dhèanamh air gnìomhan bho thoiseach C1.
Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain àlainn agaibh uile 😊 

Hello everyone, I hope you are all well. The class have finished the single sounds and this week they will be learning the first set of the common words. These words are: mi, mise, is, seo, agus.  

If you would like to do more with the single sounds at home here is a video of each sounds and their action; https://www.youtube.com/watch?v=vozcc8uPUVs  

Here are other videos of each sound and how to form each sounds correctly;  

Seo bhidio air mar a sgrìobhas sibh na litrichean (part 1) 

Seo bhidio air mar sgrìobhas na litrichean (part 2) 

Seo bhidio air mar a sgrìobhas na litrichean (part 3) 

The class are starting a new story this week, Mgr Wiggle agus Mgr Waggle. Here is the story being told; Mgr Wiggle agus Mgr Waggle 

In numeracy our number of the week is 8. The class are working on adding two collections together.  

In health and wellbeing the class will be doing more work on making goals and looking at how they have improved on tasks since the beginning of P1.  

I hope you all have a lovely weekend 😊