C1P 29.04.22

Abair seachdain air ais air a bhith againn, is sinne cho toilichte a bhith còmhla a-rithist.  Thòisich sinn cuspairean ùra – is e airgeaed a’ chuspair ùr matamagaig againn is dh’ionnsaich sinn an-diugh ma dheidhin 1sg, 2sg, 5sg agus 10sg.  Thòisich sinn cuspair ùr againn Fàs.  Chuir sinn sìol ann an ùir agus tha sìol cress againn a’ fàs cuideachd.  Abair spòrs air a bhith ann gan sgrùdadh fo phrosbaig.  Na b’ fheàrr buileach chaidh sinn a-mach dhan phàirc an-dè sa ghrian gus rudan beò a’ fàs aithneachadh.  Cho sònraichte math!

C1p have a wonderful week playing together after our holidays.  Excitingly we’ve begun several new topics – we began learning about money today, recognising coins and on Wednesday we began our new topic on plants and growth.  The children are absolutely loving looking at cress seeds germinating under a magnifying class and we all got a shot of planting a need in soil this week.  Best of all we took a trip in the sunshine yesterday to the park to spot all the new life growing.