ST 23.5.22

Hallo a h-uile duine!

Ann am matamataigs an t-seachdain-sa, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn sum simileir airson toirt air falbh. Seall an obaie 4 tiolaidh a rinn Kit! Fìor mhath!

Cuideachd, rinn sinn obair air bloighean agus mar a tha sinn a’ dèanamh coimeas eadar bloighean.

 

Rinn sinn sgrìobhadh mu dheidhinn caisteal. Rinn sinn plana agus dh’fheuch sinn ri faclan annasach agus fosglaidhean inntinneach a chuir anns an sgrìobhadh againn.

Gur math a thèid leis a h-uile duine a tha a’ gabhail pàirt anns a’ mhòid aig an deireadh-sheachdain!