Clas 1 Uaine

Halo a h-uile duine tha mi an dòchas gu bheil sibh uile gu math. Bha seachdain math aig a’ chlas làn de dh’ ionnsachadh. 

An ath sheachdain tòisichidh an clas air sgeulachd ùr Air Bodagh sa Pholl (Cow stuck in the poll). 

Is e sgeulachd àlainn a th’ ann mu bheathaichean tuathanais. An so tha e ‘ga leughadh gu h-àrd ;Stòraidh- ‘Air Bhogadh sa Pholl’- Audio 

Tha iad fhathast ag ionnsachadh nam faclan cumanta ann an Gàidhlig; tha, gu, do, dol, cò and ro 

Ann an àireamhachd tha an clas a’ dèanamh tòrr ionnsachadh mu airgead, luach gach bonn taobh a-staigh 10sg agus mar a chuireas iad buinn an taobh a-staigh 10sg 

Tha an clas ag ionnsachadh barrachd mu phlanntachadh, mar a chuidicheas iad lusan gus fàs agus soirbheachadh. 

Tha mi an dòchas gum bi deireadh-seachdain snog agaibh 😊 

Hello everyone I hope you are all well. The class had a good week filled with lots of learning.  

Next week the class will start a new story Air Bodagh sa Pholl (Cow stuck in the mud). It is a lovely story about farm animals. Here it is being read aloud; Stòraidh- ‘Air Bhogadh sa Pholl’- Audio 

They are still learning the common words in Gàidhlig; tha, gu, do, dol, cò and ro  

In numeracy the class are doing a lot of learning about money, the value of each coin within 10p and how to add coins within 10p.  

The class are learning more about planting, how to help plants to grow and thrive.  

I hope you have a nice weekend 😊