ST 29.11.21

Ciamar a tha sinn san Dùbhlachd mar tha?! Tha an rùm againn deiseil airson àm na Nollaige. Chuir sinn ar craobh suas agus dh’obraich sinn uile còmhla gus doras na Nollaige a chuir suas. Tha an soidhne ag ràdh ‘Chaidh mi dhan traigh, bho Santa’!

Ann am Matamataigs, tha sinn fhathast ag ionnsachadh mu dheidhinn airgead agus bloighean. Dh’ionnsaich sinn mu dheidinn deicheamhan agus iomlaid.

Cuideachd, dh’obraich sinn air ar litreachadh.

An-diugh, bha PJ’s oirnn airson airgead a’ thogail airson Mhic a’ Mhaoilean. Mar tha, tha barrachd air £700 againn- WOW!!

Seo an duilleag ‘JustGiving’ againn: http://https://www.justgiving.com/fundraising/c4helpingcancer

Gaisgeach na Gàidhlig – Keirah

Sin e an-dràsta!

ST 22.11.21

Hallo a h-uile duine!

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn bloighean agus airgead ann am matamataigs. Rinn sinn sgrìobhadh agus leughadh ann am Beurla co-cheangailte ris an leabhar ‘The Magic Finger’.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn Hannukah agus chruthaich sinn Menorah. Seall am fear breàgha a rinn Felix:

Tha sinn a cur air dòigh tachartasan airson airgead a thogail airson Mhic a’ Mhaoilean. Rinn sinn postairean airson ‘Latha Aodach-oidhche’ a tha a’ dol a bhith againn an ath sheachdain.

Mu dheireadh, seall am bhidio a rinn sinn airson COP26!

Gasigeadh na Gàidhlig – Evie

Tìoraidh!

 

ST 15.11.21

Haidh a h-uile duine!

Saidheans

An-diugh ann an saidheans (agus matamataigs!), bha tòrr spòrs againn a cruthacheadh cumaidhean le spaghetti agus marshmallows. An uair sin, rinn sinn dùbhlan gus tùr àrd a dhèanamh a bha a’ seasamh leis fhèin. Seall na rinn sinn! Bhuannaich Juniper, Betty agus Maddie le tùr a bha 44cm.

Litearrachd Beurla 

Thòisich sinn a’ leughadh an leabhar ‘The Magic Finger’ le Roald Dahl. Sgrìobh sinn sgeulachdan mu dheidhinn mar a fhuair sinn ar corrag draoidheachd!

Àireamhachd

Tha sinn ag ionnsachadh mar a chleachdas sinn an loidhne falamh airson toirt air falbh.

Clann ann an Èis

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn Clann an an Èis agus rinn sinn headbands!

Gaisgeach na Gàidhlig – Tabitha!

ST 8.11.21

Hallo!

Tha seachdain trang air a bhith againn ann an C4.

Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn dè th’ann an COP26 agus carson a tha e ann. Tha sinn ag ionnsachadh an òran seo co-cheangailte ri COP 26 (ach ann an Gàidhlig!). Nì sinn clàradh air an ath sheachdain.

Tha sinn a’ dèanamh obair air an loidhne falamh ann an matamataig. Cuideachd, thòisich sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn airgead. Seall ar fìor dheagh obair.

 

Ann an ealain, dh’ionnsaich sinn mar a tha sinn a’ dèanamh fèin-dhealbh. Saoil cò th’againn an seo?

Chriochnaich sinn ar pròiseact air a’ choille-uisge. Rinn sinn mapa-inntinn airson sealltainn na dh’ionnsaich sinn.

Tìoraidh an-dràsta!