ST 28.3.22

Hallo! Seachdain eile trang ann an C4G.

Thòisich sinn ar cuspair ùr mu dheidhinn Dùn Èideann. An robh fios agad gu bheil Dùn Èideann air ano togail air bholcano mharbh?

Leugh sinn fiosrachadh mu Dhùn Èideann agus thòisich sinn air bhileag fiosrachaidh a’ sgrìobhadh airson fiosrachadh a thoirt gu luchd-thadhail mu ar bhaile. Rinn sinn mapa-inntinn airson ar cuideachadh le planadh airson a bhileag-fiosrachaidh.

Ann am matamataigs, chrìochnaich sinn ar obair ar teaghlaichean àireimh. Seo geama airson do chuideachadh aig an taigh: https://www.topmarks.co.uk/number-facts/number-fact-families

Sin e an-dràsta!

ST 21.3.22

An t-seachdain-sa, ann am matamataig, tha sinn air a bhith ag ionnsachadh mu dheidhinn teaghlaich àireimh airson cuideachadh le iomadachadh agus roinneadh. Tha seo a’ cuideachadh nuair a beàrn ann an suim.

Chriochnaich sinn an nobhail, Charlotte’s Web agus sgrìobh sinn leirmheas leabhar mu dheidhinn an leabhar. Chòrd e rinn!

Tha sinn air cuspair ùr a thoiseachadh ann an slàinnte ‘s sunnd mu dheidhinn biadh fallain. Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn an cuibhle-bìdh agus dè na diofar buidhnean a tha ann an diofar dínnearan.

Ghabh sinn pàirt ann an co-fharpais airson là nam mathraichean, agus rinn sinn dealbh mu dheidhinn cuideigin a tha a’ coimhead as ar deidh. Bhuainaich Julia and Evie flùraiachean agus teoclaidean airson a thoirt gu cuideigin mar phrèasant. Abair duais! Sin thu fhèin nighinnean!

ST 14.3.22

Hello!

Ann an C4G, tha sinn gu bhith deiseil Charlottes Web. Rinn sinn sgrìobhadh airson pàipear-naidheachd an t-seachdain-sa.

Ann am matamataigs, tha sinn ag ionnsachadh doigh ùr airson cur-ris – suim simileir!

An-diugh, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn Là Naomh Padraig.

 

ST 28.2.22

Hallo!

Seachdain eile a’ leughadh ‘Charlottes Web’. Cha robh sinn ag iarraidh an leabhar a chur sìos! Dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn dè chanas sinn ri na pàistean aig beathaichean. Chleachd sinn an iPad airson faclair a chleachdadh gus na faclan a’ lorg.

Cuideachd, rinn sinn obair air gnìomhairean anns a’ Bheurla agus mar a chuireas sinn iad anns an tràth caithte.

Ann am matamataig, rinn sinn obair air a’ cunntadh an àm a tha eadar dà gleogan.

Mu dheireadh, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn là nam foileagan agus dh’ith sinn foileagan. Ium, ium!

Gaisgeach na Gàidhlig – Betty

Seachdain 21.2.22

Fàilte air ais!

Bua sinn trang air ais san sgoil an t-seachdain-sa as deidh seachdain far na sgoile. Thòisich sinn an leabhar Beurla, Charlotte’s Web a’ leughadh. Rinn sinn obair air sgrìobhadh anns a’ Bheurla le a bhith a’ sgrìobhadh postair iarrtas agus an clàr-ama aig Wilbur.

 

Ann am matamataigs, rinn sinn obair air ar chlàran-uiread. Chleachd sinn an làrach-lion seo: timestables.co.uk

Cuideachd, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn an cleoc digseatach agus mar a tha sinn ga leughadh.

Mu dheireadh, ann an saidheans, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn fuaim. Dh’ionnsaich sinn na faclan crithean (vibrations) agus tonn-fuaimne (soundwave). Rinn sinn fònaichean le sreang de diofar meudan airson faicinn an urrainn dhuinn ar caraidean a chluinntinn. Abair spòrs!

Sin e an-dràsta!

31.1.21

Hallo!

Rinn sinn tòrr obair air litreachadh agus faclan Cumanta an t-seachdain-sa. Tha sinn air tòrr obair a’ dhèanamh anns na buidhnean againn. Ma tha sibh ag iarraidh barrachd a’ dèanamh aig an taigh, seo na faclan a th’againn a h-uile seachdain.

Clas 4 Homework Term 3

Ann an spòrs, tha sinn a’ cluich Quidditch. Tha sinn ann an ceithir sgiobaidhean agus chuir sinn air doigh ainm, luachan, beathaich, aodach sgoile agus baidse. Dh’obraich sinn ann am buidhnean. Chì sinn dè am buidheann a tha a’ dol a’ buannachadh!

Tha sinn cuideachd ag obair air a bhith a’ leughadh an gleog.

Gaisgeach na Gàidhlig – Broden

Seachdain 24.1.22

Seachdain eile  deiseil!

Air Diluain, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn Raibeart Burns agus rinn sinn postairean mu a dheidhinn.

An uair sin, dh’ionnsaich sinn faclan Albais; cuid a bha ùr, agus cuid a bha sinn eòlach. Rinn sinn tartain le peant- nach iad a tha breàgha!

Ann an sgrìobhadh, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn comharran-labhairt. Tha sinn a’ cleachdadh iad nuair a tha cuideigin a’ bruidhinn. Rinn sinn comaigs airson an sgeulachd ‘Na Trì Mucan Beaga’ airson seo a shealltainn.

Tìoraidh an-dràsta!  

Seachdain 17.1.21

Seachdain trang eile deiseil ann an C4G!

Leigh sinn an sgeulachd ‘Na Trì Gobhar Gruamach’ agus sgrìobh sinn aithris eucorach mu dheidhinn na thachair anns an sgeulachd.

An uair sin, chruthaich sinn drochaidean airson na gobhair a-mach às an stuth anns a chlas. Seal cho cruthachail ‘s a bha sinn!

Tha an cuspair ùr againn Saidheans agus dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn luchd-saidheans ainmeal, Alexander Fleming. Sgrìobh sinn trì ceistean a bhiodh sinn a’ faighneachd air Fleming ma bha e fhathast beò.

Sin e an-dràsta!

Seachdain 10.1.22

Hallo a h-uile duine!

An t-seachdain-sa, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn comharra-clisge agus comharra-ceiste agus sgrìobh sinn agalamh airson Goldilocks.

Thòisich sinn air obair a’ dhèanamh air leughadh an gleog.

Cuideachd, bha sinn a’ leughadh airson fiosrachadh mu dheidhinn a’ Bheilg. Rinn sinn mapa-inntinn airson sealltainn na dh’ionnsaich sinn.

Mu dheireadh, thòisich sinn ar cuspair ùr my dheidhinn Saidheans. An-diugh, rinn sinn rannsachadh mu dheidhinn sgaoileadh le uisge fuar. Nì sinn e le uisge teth an ath sheachdain agus chì sinn an dèan e diofar!

Tìoraidh an-dràsta!