Cruinneachadh C7 Pàirt 1 is Pàirt 2 – 26.06.20

Fàilte do Cheumnachadh Clas 7 2020.  Mealaibh ur naidheachd, Clas 7; a’ chiad chlas a thàinig tro dhorsan Thaobh na Pàirce, agus tha sinn a’ guidhe gach soribheachadh dhuibh.  Tha sinn an dòchas gun còrd seo riubh.

Welcome to Clas 7 2020’s Leavers’ Celebration.  Congratulations, Clas7; you were the first class to step through the doors of Bun-sgoil Taobh na Pàirce as C1s, and we wish you all the very best.  We hope you will enjoy this.

Beannachd leibh an-dràsta…

 Le gach deagh dhùrachd,

A’ Bh. Uas NicPhàil agus Sgioba na Sgoile air fad

 

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean (The Results)

 

Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 – Na Toraidhean

 

C1-3

1mh àite –  Fred Nutley Iwashita

2mh àite – Keirah Layden

3mh àite – Annika McCabe

C4-7

1mh àite – Seren Maramba

2mh àite – Nilidh Mackintosh

3mh àite – Mary-Ellen MacDonald is Sayen Ferre-Canales

 

‘S math a rinn a h-uile duine!  Tha sibh uile araidh air duais. 

Well done to everyone who took part – you all deserve an award.

Taobh na Pàirce’s Got Talent C4-7 Auditions

Feasgar mhath dhuibh!  Tha sinn an dòchas gu bheil sibh uile gu math is gun do chòrd co-fharpais C1-3 ribh.  Tha sinn a’ tòiseachadh am feasgair seo leis a’ cho-fharpais C4-7 agus an uairsin aig 2f gheibh sibh a-mach cò bhuannaich Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7)   Tha sinn an dòchas gun còrd seo ribh!

Good afternoon everyone.  We hope you are all well and that you enjoyed the C1-3 competition this morning. We will begin by watching the C4-7 auditions and then come back at 2pm when we will find out who won Taobh na Pàirce’s Got Talent 2020 (C4-7).  We hope you enjoy the acts!

C1 Teachdaireachd Chudromach: Important Message

A Charaidean,

Thank you to everyone for engaging with our Home Learning so enthusiastically. We have been delighted to hear how well this has been working for many of you, and to see some of the learning that you have been busy with. We know that families have been working together on this, often in difficult circumstances, and this is much appreciated.

The next step is for us to develop a regular habit where all learners share pieces of work with their teachers each week, and teachers give individual feedback to their learners. We can’t do this for every piece of work, but we will be doing it for some.

This will mean that learners will be better supported to make progress with their learning and teachers will have a better picture of how each learner is doing. This information will also help the teachers to write their yearly reports.

We want to start this week, with all C1 learners sending in a piece of literacy work by uploading it to their Learning Journal Profile.

Here are the details:

We would like for you to please send in a photo of the learner’s creation of a character from the story of An Gruffalo, this is one of the tasks outlined in Tuesday’s activities.  Please take a photo of your character and upload it to Learning Journals.

  • Upload your work by 9am on Friday morning
  • Your teachers will send you some feedback by Tuesday morning

Remember, everyone needs to do this. If you didn’t manage to create your character on Tuesday, you still have time. Just go onto the blog and look at the literacy task for Tuesday 28 April.

We look forward to seeing your finished work.

Thanks in advance,

Tidsearan sgioba C1

[C1-7 Physical Education] PE Home Learning Booklet

Dear Parents/Carers,

During our school week, every pupil usually participates in two hours of Physical Education. Led by PE specialists and/or class teachers, these activities normally include a range of sports, games and physical activities. We recognise that it is very challenging to recreate this in a home setting.

To help our pupils and their parents/carers, we have created this PE Home Learning booklet to give everyone an opportunity to take part in a variety of PE experiences, encouraging you to keep active and explore different areas of PE and sport at this difficult time.

 

 

Please remember to check the information from the Scottish Government on use of public places before attempting to use outdoor spaces.

Hoping this is helpful.

Mr Carruthers and Mr Vitry
PE Specialists
Taobh Na Pàirce

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa | We want make home learning better for you. 

Bu thoil leinn ionnsachadh dachaigh a dhèanamh nas fheàrr dhutsa.  Tha sinn airson ur beachdan fhaighinn mun ionnsachadh a tha sibh air a bhith a’ dèanamh aig an taigh. Nach lìon sibh an ceisteachan gus ur beachdan innse. Cha toir e ach beagan mhionaidean. Tapadh leibh!
 
We want make home learning better for you.  To do this we are looking to hear about your experiences learning at home.  Take a few minutes to fill in our survey.  Thank you!
 
 
 
Tapadh leibh! – Thank you!
 

A’ Cumail Fallain anns a’ Ghrèin

Mar phàirt de ‘Sun Awareness Week’, thàinig a Bh’Uas Cowell-Smith (mamaidh Arley agus Eryn) a-steach an t-seachdainn seo a bhruidhinn rinn mu dheidhinn a bhith cumail sàibhailte is fallain anns a’ ghrèin.  Dh’innse i dhuinn mu cho cudthromach ‘s a tha e leigheas grèine agus ad a chleachdadh nuair a tha a’ ghrian ann.  ‘S e ‘SPLAT, HAT, WRAP!’ abairt an là.