ST 9.5.21

Ann an spòrs, thòisich sinn luth-chleasachd. Cuideach, chum sinn oirnn le Quidditch.

Chriochnaich sinn an leabhar againn. ‘S e ‘Danny the Champion of the World’ a bh’ann. ‘S e leabhar math a bh’ ann.

Anns an raon-cluiche, thoisich sinn geama ur leis an t-ainm ‘creepy dolls’.

Tha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn ar bhodhaig. Rinn sinn structuran agus smaoinich sinn mu dhiedhinn mar a tha ar cnaimhneach ag obair.

Sgrìobh sinn sgeulachd cruthachail mu dheidhinn Abe agus Alba. Chan eil
fios againn far a bheil na peansailan agus rubbers againn! Saoil a bheil Abe agus Alba as coireach?

Seo ar sar sgriobhadairean; Baxter, Islay Rose agus Oliver.

ST 15.3.21

Tha sinn air ais san sgoil- yay!

Rinn sinn craobhan pointism. Seall na rinn sinn.

Rinn sinn experiment le deigh, salainn agus siùcar. Bha sinn airson faighinn a-mach dè a tha toirt air deigh leaghadh.
 
Tha sinn gu bhith deiseal leis an leabhar againn. Bha tòrr cliffhangers ann. Tha sinn 9 miosan trath airson leabhar na Nollaige no 3 miosan fadalach.

Cuideachd, rinn sinn spòrs le Jess. Abair spòrs a bh’ againn.

‘S e Là Naomh Padraig a bh’ ann air Diciadain. Bha sinn cho fortanach gun d’ fhuair sinn taisbeanadh de dhannsa Èireannach gu math sònraichte bho Ailis agus Eilidh. Bha iad sònraichte math.

Thòisich sinn proiseact ùr- Dùn Èideann.
Mu dheireadh, chruthaich sinn tùir le Lego. Bha sinn airson faighinn a-mach dè an tùr a bu làidire. Chuir sinn leabhraichean orra gus faicinn. Dh’fheumadh sinn obrachadh mar sgioba.

Fhuair Ailis Gaisgeach na Gàidhlig- abair rionnag!