C5 ionnsachadh a-muigh

Is e ‘Creideamhan an t-Saoghal’ a’ chuspair againn an-dràsta.  An-diugh, chuir sinn gu feum na dh’ionnsaich sin gus rudeigin a chruthachadh a-muigh gu mac-meanmail.

Leis gu bheil C5H ag ionnsachadh mu dheidhinn Hinduthachd, chruthaich iadsan Mandiran.

Leis gu bheil C5C ag ionnsachadh mu dheidhinn Creideamh nan Sikh, chruthaich iadsan Gurdwaran.

 

Seo dà bhideo de Ghuarwara, am faic thu an Guru Granth Sahib aca?

IMG_2485

IMG_2469

Scottish Parliament Visits C6G

Yesterday, the Outreach Education Manager from the Scottish Parliament came to visit us. She told us all about how the Scottish Parliament works. We also held a quiz testing us about what is reserved by Westminster, such as foreign affairs, and what is devolved for Holyrood, such as the NHS. We also answered questions on a little keypad called a clickapad.

After that, the real fun began. Each table was a party, who would appoint a leader. The names of the parties, in alphabetical order are: Animal Welfare, Computer, Music, Save the Earth, School and Sporty. When every party had a leader, all the leaders would come up in front of the class and read out their manifesto. After that, the entire class held an election. After the visitor revealed the results we held a debate with a Presiding Officer. We debated a bill on whether all new cars in Scotland should be electric. The bill passed with a large majority.

In all, the entire class learned a lot about how democracy works and it was a very good lesson.

C6G

Cuspair Ùr – Deamocrasaidh (Clas 6T)

An t-seachdain sa, thòisich sinn cuspair ùr leis an t-ainm, Deamocrasaidh.  Tha sinn air a bhith ag ionnsachadh na tha am facal ‘deamocrasaidh’ a’ ciallachadh agus mar a tha e coltach nar beathanan fìor.  Dh’ionnsaich sinn na h-iomadh seòrsa eisimpleir a tha againn nar dùthaich agus dè cho fortanach ‘s a tha sinn a bhith ann an dùthaich deamocrataic an àite dùthaich deachdaireachd.

Tha sinn air pàrtaidhean poileataigeach againn fhèin a chruthachadh le ainm agus lògo sònraichte.  Bha againn ri adhbharan air ar son agus adhbharan nar aghaidh a sgrìobhadh sios agus an ath sheachdain, tha sinn an dùil deasbad a bhith againn far am bi cothrom aig gach pàrtaidh iomairt aca fhèin a ruith.  As deidh sin, feuchaidh sinn air bhòt clas agus an uair sin, bidh pàrtaidh poileataigeach againn ann an clas 6T a chaidh a thagh ann an suidheachadh deamocrataic.

Cuideachd, bidh sinn a’ faighinn cothrom ri bhòtadh air cuspairean diofraichte anns a chlas gach latha.  Seall air an bhòt a rinn sinn air Diardaoin!

Seall air ar balla-ionnsachaidh cuspair!  Tha sinn ag obair còmhla airson a lìonadh le fiosrachadh inntinneach, ealain cuspaireil agus obair soirbheachail.  Ma tha beachd no goireas sam bith agaibh aig an taigh, feuch gun toir sibh a-steach e gus am faic an clas gu lèir e!