Bith-iomadachd

A mach anns a'choille
A-muigh anns a’ choille

Gu h-inntinneach, dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn na diofar choilltean ann an Alba agus dh’ionnsaich sinn mu dheidhinn na diofar bhiastagan a tha a’ fuireach ann.

Gu fiosrachail, bha sinn ag ionnsachadh mu dheidhinn nàdar an-diugh an uair sin chaidh sinn a-mach dhan choille a coimhead airson duilleagan mar mayple, uinnseann, holly, darach, giuthais, caorann agus faidhbhile.

Is e a’ chuspair againn an-dràsta bith-iomadachd. Dh’ionnsaich sinn gu bheil beathaichean, biastagan agus lusan cudromach airson an t-saoghal.  Cuideachd, bha sinn a’ coimhead air na làraich-lìn (https://scotland.nbnatlas.org/) agus (https://scotland.nbnatlas.org/) gus faicinn dè seòrsa bith-iomadachd a tha timcheall air an sgoil againn.

Dh’ionnsaich sinn gu bheil a h-uile càil san t-saoghal eadar-eisimeileach.

Cuid de na rudan a lorg sinn
Cuid de na rudan a lorg sinn

C5 ionnsachadh a-muigh

Is e ‘Creideamhan an t-Saoghal’ a’ chuspair againn an-dràsta.  An-diugh, chuir sinn gu feum na dh’ionnsaich sin gus rudeigin a chruthachadh a-muigh gu mac-meanmail.

Leis gu bheil C5H ag ionnsachadh mu dheidhinn Hinduthachd, chruthaich iadsan Mandiran.

Leis gu bheil C5C ag ionnsachadh mu dheidhinn Creideamh nan Sikh, chruthaich iadsan Gurdwaran.

 

Seo dà bhideo de Ghuarwara, am faic thu an Guru Granth Sahib aca?

IMG_2485

IMG_2469